Hvad er ordblindhed?


Har du været ude for folk, der har sagt: ”Ordblindhed, det er der ikke noget, der hedder!” - så må vi tilbagevise det.

”Ikke at ville anerkende ordblindhed som fænomen svarer til ikke at ville anerkende forkølelse.” (Carsten Elbro, professor i læsning ved Københavns Universitet)

Måske har du også hørt påstanden: ”Ordblindhed, det kan jo være så mange ting!” Det må vi også tilbagevise. Ordblindhed er ikke ”mange ting”.

”Ordblindhed (dysleksi) er en forstyrrelse i kodningen af skriftsproget, forårsaget af et svigt i det fonologiske (lydlige) system” (Ingvar Lundberg, professor ved Gøteborgs Universitet, og Thorleiv Høien, professor ved Center for Læseforskning i Stavanger).

Vil du vide mere om ordblindhed, så se hjemmesiden for Dansk Videnscenter for Ordblindhed: [www.dvo.dk]

Vi ligger på linje med Videnscentret i vores syn på ordblindhed.

På Ordblindeinstituttets hjemmeside [www.ordblindeinstituttet.dk] kan du også læse mere om ordblindhed og andre gode artikler, bl.a. om hvordan man som forældre kan samarbejde med skolen om specialundervisning.
 

Ordblindhed eller læse-skrivevanskeligheder?


Dysleksi medfører ”overraskende store vanskeligheder med at lære at læse og skrive.” (Carsten Elbro)

Hvorfor står der her på hjemmesiden mest "læse-skrivevanskeligheder" frem for "ordblindhed"?
Det gør der, fordi læse-skrivevanskeligheder kan have flere årsager. Ordblindhed den hyppigste, og ordblindeundervisning er vores "kerneydelse". Men vi har også kompetence til at undervise mennesker med læse-skrivevanskeligheder, der har andre årsager end ordblindhed.

Undersøgelser har vist, at over én million voksne danskere har vanskeligheder med at leve op til de læsefærdigheder, der kræves af dem i hverdagen. De er ikke alle sammen ordblinde – hyppigheden af ordblindhed bliver som regel angivet til 3-5 % af en befolkning.
 
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726