Hvad ved vi virker?


  • at vi giver øjeblikkelig og tilpasset feedback.
  • at vi kan skifte fokus, når der viser sig en problemstilling, der er væsentlig for indlæringen.
  • at vi løbende analyserer, hvor eleven er, psykisk såvel som fagligt, og tilpasser undervisningen til elevens nærmeste udviklingszone.
  • at vi i vid udstrækning udfærdiger undervisningsmateriale til den enkelte elev, idet der ofte mangler materiale til træning af de specifikke delfærdigheder.
  • at vi løbende giver eleven mulighed for at opnå indsigt i egne kompetencer og strategier, så han eller hun kan aflære uhensigtsmæssige strategier og i stedet lære strategier, der virker.
  • at vi igangsætter en bearbejdning af den følelsesmæssige overbygning på vanskelighederne, som mange er belastet af og oplever som en barriere i forhold til at kunne tage imod undervisning.
  • at vi ikke lider af berøringsangst over for store vanskeligheder, men tager fat helt dernede, hvor det er nødvendigt.
  • at vi stiller tilpassede krav, så eleven oplever succes og ikke endnu et nederlag, men alligevel skal ’stå på tæer’, så der sker en udvikling.
 
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726